Εβδομαδιαίο ΠλάνοΝέα έκδοση.
Tετάρτη
11/12/2019
Πέμπτη
12/12/2019
Παρασκευή
13/12/2019
Σάββατο
14/12/2019
Kυριακή
15/12/2019
Δευτέρα
16/12/2019
Tρίτη
17/12/2019
Πρωί
08:00
BOOTYBARRE SCULPT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
10:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
10:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
11:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
10:00
PILATES ARC
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Μεσημέρι
16:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
14:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
12:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
15:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
16:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
13:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
Απόγευμα
18:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
18:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55'
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
BOOTYBARRE SCULPT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής