Εβδομαδιαίο ΠλάνοΠέμπτη
22/03/2018
Παρασκευή
23/03/2018
Σάββατο
24/03/2018
Kυριακή
25/03/2018
Δευτέρα
26/03/2018
Tρίτη
27/03/2018
Tετάρτη
28/03/2018
Πρωί
09:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
10:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
11:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:30
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
11:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
10:00
PILATES STICKS
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
11:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
Μεσημέρι
14:00
PILATES STICKS
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
12:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
17:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
PILATES ARC
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
13:00
PILATES ARC
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
Απόγευμα
18:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
19:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή