Εβδομαδιαίο ΠλάνοΝέα έκδοση.
Tρίτη
16/07/2019
Tετάρτη
17/07/2019
Πέμπτη
18/07/2019
Παρασκευή
19/07/2019
Σάββατο
20/07/2019
Kυριακή
21/07/2019
Δευτέρα
22/07/2019
Πρωί
07:45
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
08:00
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
07:45
SPINNING
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:00
FIT MIX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Group
Συμμετοχή
10:00
PILATES REFORMER
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
07:45
SPINNING
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
55' | Group
Συμμετοχή
08:00
PILATES MAT
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Group
Συμμετοχή
08:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:30
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
11:00
PILATES MAT
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Group
Συμμετοχή
08:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
08:30
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:30
HIPS/ABS
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:30
HIPS/ABS
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:30
BOOTYBARRE EXPRESS
ΣΟΦΙΑ Β.
30' | GROUP
Συμμετοχή
09:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:00
PILATES STICKS
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
10:00
TOTAL BODY
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:00
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Συμμετοχή
09:00
PILATES REFORMER
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
10:00
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
45' | Group
Συμμετοχή
10:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
10:00
TOTAL BODY
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
Συμμετοχή
10:00
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
10:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
11:00
PILATES MAT
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Group
Συμμετοχή
10:00
PILATES STICKS
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
11:00
PILATES MAT
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Group
Συμμετοχή
11:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
10:30
TOTAL BODY
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
11:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
11:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
Μεσημέρι
12:00
TRX
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
12:00
STRETCHING
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
30' | Group
Συμμετοχή
14:00
PILATES MAT
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Group
Συμμετοχή
17:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
12:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Συμμετοχή
12:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
13:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
12:30
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
45' | Group
Συμμετοχή
17:00
PILATES ARC
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
12:00
SPINNING
ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ.
55' | Group
Συμμετοχή
12:30
BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
14:00
TOTAL BODY
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Συμμετοχή
14:00
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
45' | Group
Συμμετοχή
17:30
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
13:00
PILATES REFORMER
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
13:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
15:30
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
16:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
14:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Συμμετοχή
16:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
15:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
16:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
17:30
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
16:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
17:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
17:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
17:00
PILATES
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Semi Personal
Συμμετοχή
Απόγευμα
18:00
TOTAL BODY
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES MAT
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
18:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
TOTAL BODY
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Συμμετοχή
18:00
PILATES ARC
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
18:00
PILATES REFORMER
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES STICKS
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Συμμετοχή
18:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
PILATES
ΧΡΥΣΑ Μ.
55' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
18:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:30
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
19:00
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
CROSS SPIN
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Συμμετοχή
18:30
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
19:00
TRX
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
19:00
SPINNING
ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ.
55' | Group
Συμμετοχή
19:00
BOOTYBARRE
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TRX
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TOTAL BODY
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
45' | Outdoor
Συμμετοχή
19:00
TOTAL BODY
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Outdoor
Συμμετοχή
19:00
PILATES REFORMER
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
19:00
FIT MIX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Outdoor
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
SPINNING
ΛΕΝΑ Γ.
55' | Group
Συμμετοχή
20:00
TOTAL BODY
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:00
SPINNING
ΛΕΝΑ Γ.
55' | Group
Συμμετοχή
19:00
SPINNING
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
55' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:00
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
AERIAL ADVANCED
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Group
Συμμετοχή
20:00
PILATES
ΣΟΦΙΑ Β.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
AERIAL ADVANCED
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Group
Συμμετοχή
20:00
CARDIO BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:30
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:30
TRX
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
19:30
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TOTAL BODY
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:00
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
TOTAL BODY
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
BOOTCAMP
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
55' | Outdoor
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:00
HIPS/ABS
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
20:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
SPINNING
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
PILATES
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
21:00
FIT MIX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
30' | Group
Συμμετοχή
20:00
PILATES
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:45
TRAIN LIKE A PRO
ΤΑΣΟΣ Μ.
55' | Outdoor
Συμμετοχή
20:30
SPINNING
ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ.
55' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
FIT MIX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
30' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
PILATES REFORMER
ΛΙΑΝΑ Π.
55' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:30
STRETCHING
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής