Εβδομαδιαίο ΠλάνοΝέα έκδοση.
Σάββατο
21/09/2019
Kυριακή
22/09/2019
Δευτέρα
23/09/2019
Tρίτη
24/09/2019
Tετάρτη
25/09/2019
Πέμπτη
26/09/2019
Παρασκευή
27/09/2019
Πρωί
10:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
07:45
TRX
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Συμμετοχή
09:00
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
45' | Group
Συμμετοχή
Μεσημέρι
12:00
TRX
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
14:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Συμμετοχή
17:00
TRX
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
45' | Group
Συμμετοχή
17:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
Απόγευμα
20:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή