Εβδομαδιαίο ΠλάνοΝέα έκδοση.
Kυριακή
19/05/2019
Δευτέρα
20/05/2019
Tρίτη
21/05/2019
Tετάρτη
22/05/2019
Πέμπτη
23/05/2019
Παρασκευή
24/05/2019
Σάββατο
25/05/2019
Πρωί
10:00
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
45' | Group
10:00
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:30
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
45' | Group
Συμμετοχή
10:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Συμμετοχή
Μεσημέρι
17:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
14:00
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
45' | Group
Συμμετοχή
17:00
TRX
ΧΡΥΣΑ Μ.
45' | Group
Συμμετοχή
Απόγευμα
20:00
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
45' | Group
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
45' | Group
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
19:00
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
45' | Group
Συμμετοχή