Εβδομαδιαίο ΠλάνοΝέα έκδοση.
Πέμπτη
27/06/2019
Παρασκευή
28/06/2019
Σάββατο
29/06/2019
Kυριακή
30/06/2019
Δευτέρα
01/07/2019
Tρίτη
02/07/2019
Tετάρτη
03/07/2019
Πρωί
08:00
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
08:30
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:00
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
07:45
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
07:45
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:00
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
09:00
HIPS/ABS
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:30
HIPS/ABS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:30
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
08:15
HIPS/ABS
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:30
JUMPING BOOTS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
09:00
JUMPING BOOTS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
11:00
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:00
HIPS/ABS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
09:30
TOTAL BODY
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
09:30
HIPS/ABS
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
10:30
TOTAL BODY
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
10:00
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
11:00
JUMPING BOOTS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
10:00
FREE WEIGHTS
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
10:30
TOTAL BODY
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
11:30
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
11:00
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
11:00
JUMPING BOOTS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
11:30
TOTAL BODY
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
11:30
SURFSET
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
Μεσημέρι
15:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
12:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
12:30
HIPS/ABS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
12:30
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
15:30
BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
17:30
TRX
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
12:30
BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
13:00
TRX
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
17:30
TRX
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
17:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
15:30
TRX
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
15:30
TRX
ΣΠΥΡΟΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
17:30
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
16:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
16:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
16:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
16:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
Απόγευμα
19:00
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TOTAL BODY
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:00
TOTAL BODY
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:30
TOTAL BODY
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:30
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:30
HIPS/ABS
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
18:30
HIPS/ABS
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
19:00
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
BOXING
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
TOTAL BODY
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
19:00
TRX
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
20:00
TRX
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TRX
ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TRX
ΙΩΑΝΝΑ Δ.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
19:30
HIPS/ABS
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:30
TOTAL BODY
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
21:00
TOTAL BODY
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
20:00
BOXING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
21:00
HIPS/ABS
ΧΡΥΣΑ Μ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
21:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
20:30
TRX
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή
21:00
JUMPING BOOTS
ΑΡΤΕΜΙΣ Κ.
30' | Semi Personal
1 Θέση διαθέσιμη
Συμμετοχή
21:30
FREE WEIGHTS
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:00
GYMNASTICS
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.
30' | Semi Personal
Μη διαθέσιμες θέσεις
Λίστα αναμονής
21:30
TRX
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν.
30' | Semi Personal
Συμμετοχή