Πλάνο Ομαδικών


πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Tρίτη 20 Αύγ
Tρίτη 20 Αύγ 18:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 20 Αύγ 19:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 20 Αύγ 20:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 20 Αύγ 20:30 SPINNING ΗΛΙΑΣ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 21 Αύγ
Tετάρτη 21 Αύγ 08:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 21 Αύγ 09:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 21 Αύγ 10:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 21 Αύγ 11:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 21 Αύγ 18:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 21 Αύγ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 21 Αύγ 19:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 21 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 21 Αύγ 20:30 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ
Πέμπτη 22 Αύγ 08:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ 09:00 CARDIO BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ 09:30 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 22 Αύγ 10:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ 11:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 22 Αύγ 11:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ 18:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 22 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 22 Αύγ 20:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 22 Αύγ 20:30 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 23 Αύγ
Παρασκευή 23 Αύγ 08:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 09:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 09:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 10:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 11:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 11:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 18:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 23 Αύγ 19:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 23 Αύγ 20:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 24 Αύγ
Σάββατο 24 Αύγ 11:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 24 Αύγ 12:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 25 Αύγ
Δευτέρα 26 Αύγ
Δευτέρα 26 Αύγ 08:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 09:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 09:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 10:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 10:40 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 11:15 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 18:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 26 Αύγ 20:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 26 Αύγ 20:00 SPINNING ΗΛΙΑΣ Π. 55' | Group Συμμετοχή