Πλάνο Ομαδικών


πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Tετάρτη 11 Δεκ
Tετάρτη 11 Δεκ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group
Tετάρτη 11 Δεκ 08:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group
Tετάρτη 11 Δεκ 09:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group
Tετάρτη 11 Δεκ 09:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 11 Δεκ 10:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal
Tετάρτη 11 Δεκ 10:00 PILATES ARC ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 11 Δεκ 11:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 19:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 19:30 TOTAL BODY ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 20:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 20:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 11 Δεκ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 11 Δεκ 21:00 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ
Πέμπτη 12 Δεκ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 08:00 TRX FUNCTIONAL ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 10:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 10:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 11:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 11:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 16:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 17:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 18:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 19:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 20:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 20:15 CIRCUIT 45' ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 12 Δεκ 20:30 BOOTCAMP ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 12 Δεκ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ
Παρασκευή 13 Δεκ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 08:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 09:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 10:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 11:10 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 14:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 17:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 18:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 19:00 AERIAL BASIC ΝΑΣΙΑ Ε. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 19:30 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 13 Δεκ 20:00 TRX FUNCTIONAL ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 13 Δεκ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ
Σάββατο 14 Δεκ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ 11:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ 11:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ 12:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ 12:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 14 Δεκ 13:00 TRX FUNCTIONAL ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 14 Δεκ 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 15 Δεκ
Kυριακή 15 Δεκ 10:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 15 Δεκ 10:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Kυριακή 15 Δεκ 11:00 PILATES MAT ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Kυριακή 15 Δεκ 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 15 Δεκ 12:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ
Δευτέρα 16 Δεκ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 08:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 08:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 10:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 10:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 11:40 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 12:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 14:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 18:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 18:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 19:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 16 Δεκ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 20:15 CIRCUIT 45' ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 20:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 21:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 16 Δεκ 21:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ
Tρίτη 17 Δεκ 07:45 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 17 Δεκ 08:30 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 09:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 17 Δεκ 10:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 10:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 10:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 17 Δεκ 11:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 13:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 16:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 16:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 18:00 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 17 Δεκ 18:15 CIRCUIT 45' ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 18:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 19:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 20:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 17 Δεκ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 20:15 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 17 Δεκ 21:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή