Πλάνο Ομαδικών


πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Παρασκευή 14 Δεκ
Παρασκευή 14 Δεκ 08:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group
Παρασκευή 14 Δεκ 08:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 08:30 BOOTYBARRE TRICIA Y. 55' | Group
Παρασκευή 14 Δεκ 09:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 09:00 TRX FUNCTIONAL ΤΑΣΟΣ Μ. 45' | Outdoor
Παρασκευή 14 Δεκ 09:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group
Παρασκευή 14 Δεκ 10:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 10:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal
Παρασκευή 14 Δεκ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group
Παρασκευή 14 Δεκ 11:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal
Παρασκευή 14 Δεκ 17:00 PILATES ARC ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group
Παρασκευή 14 Δεκ 18:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 18:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 19:00 TOTAL BODY ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 19:00 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Παρασκευή 14 Δεκ 19:30 REFLEX WORKOUT ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 20:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 20:00 TOTAL BODY ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 14 Δεκ 20:30 BOOTCAMP ΤΑΣΟΣ Μ. 55' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 15 Δεκ
Σάββατο 15 Δεκ 09:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 15 Δεκ 10:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 15 Δεκ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 15 Δεκ 11:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 15 Δεκ 12:00 TRAMPOLINE ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Σάββατο 15 Δεκ 12:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 15 Δεκ 12:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 15 Δεκ 12:30 REFLEX WORKOUT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | GROUP 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 15 Δεκ 13:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 16 Δεκ
Kυριακή 16 Δεκ 10:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 16 Δεκ 10:30 TOTAL BODY ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Kυριακή 16 Δεκ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 16 Δεκ 12:00 TOTAL BODY ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Kυριακή 16 Δεκ 12:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 16 Δεκ 12:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ
Δευτέρα 17 Δεκ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 08:00 BOOTYBARRE TRICIA Y. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 08:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 09:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 09:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 09:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 09:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 10:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 11:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 11:30 REVORING ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 12:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 13:00 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 13:30 PERFECT GLUTES ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 14:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 14:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 15:30 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 17:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 17:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 19:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 19:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 20:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 20:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 20:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 21:00 BOSU ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 17 Δεκ 21:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 17 Δεκ 21:30 FREE WEIGHTS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 18 Δεκ
Tρίτη 18 Δεκ 07:45 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 08:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 18 Δεκ 09:00 REVORING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 09:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 10:00 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 10:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 10:30 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 11:00 REFLEX WORKOUT ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 11:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 11:30 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 12:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 13:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 14:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 15:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 16:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 18:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 19:00 REVORING ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 19:30 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 18 Δεκ 20:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 18 Δεκ 20:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 18 Δεκ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 21:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 18 Δεκ 21:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ
Tετάρτη 19 Δεκ 07:45 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 08:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 08:15 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 09:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 09:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 10:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 10:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 11:00 REFLEX WORKOUT ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 11:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 11:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 12:00 STRETCHING ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 12:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 14:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 16:30 REVORING ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 17:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 17:30 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 17:45 CROSS SPIN ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 18:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 19:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 19 Δεκ 19:00 RUNNING TEAM ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 20:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 20:00 CARDIO BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 20:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 20:30 BOOTCAMP ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 21:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 19 Δεκ 21:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 20 Δεκ
Πέμπτη 20 Δεκ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 08:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 08:30 REFLEX WORKOUT ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | GROUP Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 09:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 09:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 09:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 10:00 FREE WEIGHTS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 10:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 11:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 11:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 14:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 15:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 15:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 16:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 17:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 17:00 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 17:30 REVORING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 18:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 18:00 PILATES STICKS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 18:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 18:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 20 Δεκ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 20:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 20:30 TRAIN LIKE A PRO ΤΑΣΟΣ Μ. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 21:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 20 Δεκ 21:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή