Πλάνο Ομαδικών


πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Tρίτη 19 Φεβ
Tρίτη 19 Φεβ 07:45 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 08:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 19 Φεβ 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 09:00 REVORING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 09:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 19 Φεβ 10:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 19 Φεβ 10:30 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 11:00 REFLEX WORKOUT ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 11:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 11:30 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 12:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 12:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 13:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 13:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 14:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group
Tρίτη 19 Φεβ 15:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 16:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 19 Φεβ 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 18:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 19:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 19:30 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 19 Φεβ 20:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 20:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 21:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 19 Φεβ 21:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ
Tετάρτη 20 Φεβ 07:45 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 08:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 08:15 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 09:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 09:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 10:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 10:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 11:00 REFLEX WORKOUT ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 11:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 11:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 12:00 STRETCHING ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 12:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 14:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 16:30 REVORING ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 17:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 17:30 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 17:45 CROSS SPIN ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 18:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 19:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 19:00 RUNNING TEAM ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 20:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 20:00 CARDIO BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 20:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 20:30 BOOTCAMP ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 20 Φεβ 21:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 21:00 FIT MIX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 20 Φεβ 21:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ
Πέμπτη 21 Φεβ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 08:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 08:30 DANCEBALLET ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | GROUP Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 09:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 09:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 09:30 REFLEX WORKOUT ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 10:00 FREE WEIGHTS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 10:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 11:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 11:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 14:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 15:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 15:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 16:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 17:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 17:00 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 17:30 REVORING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 18:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 18:00 PILATES STICKS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 18:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 18:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 19:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 20:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 20:45 TRAIN LIKE A PRO ΤΑΣΟΣ Μ. 55' | Outdoor Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 21:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 21 Φεβ 21:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ
Παρασκευή 22 Φεβ 08:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 08:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 08:30 BOOTYBARRE EXPRESS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 09:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 09:00 TRX FUNCTIONAL ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 09:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 10:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 10:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 11:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 12:00 STRETCHING ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 17:00 PILATES ARC ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 18:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 19:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 19:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 19:30 REFLEX WORKOUT ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 20:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 20:00 TOTAL BODY ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 22 Φεβ 20:30 BOOTCAMP ΜΙΧΑΛΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Παρασκευή 22 Φεβ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ
Σάββατο 23 Φεβ 09:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 09:30 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 10:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 10:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 11:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 11:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 11:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 12:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 12:00 TRAMPOLINE ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 12:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 23 Φεβ 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 12:30 FIT MIX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 12:30 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 13:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 23 Φεβ 13:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 24 Φεβ
Kυριακή 24 Φεβ 10:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 24 Φεβ 10:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Kυριακή 24 Φεβ 11:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Kυριακή 24 Φεβ 11:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 24 Φεβ 12:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 24 Φεβ 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 24 Φεβ 12:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ
Δευτέρα 25 Φεβ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 08:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 08:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 09:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 09:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 09:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 09:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 10:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 11:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 11:30 REVORING ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 12:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 13:00 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 13:30 PERFECT GLUTES ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 14:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 15:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 15:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 15:30 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 16:30 REFLEX WORKOUT ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 17:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 18:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 19:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 19:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 20:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 20:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 25 Φεβ 20:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 21:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 21:00 FIT MIX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 25 Φεβ 21:30 FREE WEIGHTS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή