πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Kυριακή 21 Απρ
Kυριακή 21 Απρ 10:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group
Kυριακή 21 Απρ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Kυριακή 21 Απρ 11:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Kυριακή 21 Απρ 11:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group
Kυριακή 21 Απρ 12:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Kυριακή 21 Απρ 12:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group
Kυριακή 21 Απρ 12:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Kυριακή 21 Απρ 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal
Δευτέρα 22 Απρ
Δευτέρα 22 Απρ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 08:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 08:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 09:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 09:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 09:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 09:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 10:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 11:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 11:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 12:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 12:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 13:00 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 13:30 PERFECT GLUTES ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 14:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 15:30 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 16:30 REFLEX WORKOUT ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 18:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 19:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 19:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 20:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 20:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 20:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 22 Απρ 21:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 21:00 FIT MIX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 22 Απρ 21:30 FREE WEIGHTS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ
Tρίτη 23 Απρ 07:45 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 08:00 PILATES MAT ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 08:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 09:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 10:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 10:30 TOTAL BODY ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 11:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 11:30 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 12:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 12:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 13:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 13:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 14:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 15:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 16:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 17:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 18:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 19:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 19:00 FIT MIX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Outdoor Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 19:30 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 20:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 20:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 23 Απρ 21:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 23 Απρ 21:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ
Tετάρτη 24 Απρ 07:45 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 08:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 08:15 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 09:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 09:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 10:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 11:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 11:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 11:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 12:00 STRETCHING ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 12:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 14:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 16:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 17:00 HIPS/ABS ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 18:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 18:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 19:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 19:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 19:00 TOTAL BODY ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 19:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 20:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 20:00 CARDIO BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 20:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 20:30 BOOTCAMP ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 55' | Outdoor Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 21:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 24 Απρ 21:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 24 Απρ 21:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ
Πέμπτη 25 Απρ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 08:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 08:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 09:30 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 10:00 FREE WEIGHTS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 10:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 11:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 11:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 14:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 15:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 15:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 16:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 17:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 17:00 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 18:00 PILATES STICKS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 18:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 19:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 19:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 20:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 25 Απρ 21:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 25 Απρ 21:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 26 Απρ
Παρασκευή 26 Απρ 12:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 26 Απρ 13:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 27 Απρ
Σάββατο 27 Απρ 11:00 PILATES MAT ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 27 Απρ 12:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή