πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Tετάρτη 13 Νοέ
Tετάρτη 13 Νοέ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 08:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 09:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 09:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 10:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal
Tετάρτη 13 Νοέ 10:00 PILATES ARC ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 11:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 13:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal
Tετάρτη 13 Νοέ 19:00 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 19:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 19:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal
Tετάρτη 13 Νοέ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 20:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tετάρτη 13 Νοέ 20:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group
Tετάρτη 13 Νοέ 21:00 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal
Πέμπτη 14 Νοέ
Πέμπτη 14 Νοέ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 08:00 TRX FUNCTIONAL ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 10:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 10:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 11:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 11:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 18:30 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 19:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 20:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 20:15 CIRCUIT 45' ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 14 Νοέ 20:30 BOOTCAMP ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 55' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 14 Νοέ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ
Παρασκευή 15 Νοέ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 08:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 09:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 10:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 10:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 11:10 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 14:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 17:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 18:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 19:00 AERIAL BASIC ΝΑΣΙΑ Ε. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 15 Νοέ 19:30 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 20:00 TRX FUNCTIONAL ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 15 Νοέ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 16 Νοέ
Σάββατο 16 Νοέ 10:00 HIPS/ABS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 16 Νοέ 10:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 16 Νοέ 11:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 16 Νοέ 11:00 PILATES MAT ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 16 Νοέ 12:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 16 Νοέ 12:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 16 Νοέ 13:00 TRX FUNCTIONAL ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 17 Νοέ
Kυριακή 17 Νοέ 10:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Kυριακή 17 Νοέ 11:00 PILATES MAT ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 17 Νοέ 12:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 17 Νοέ 12:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ
Δευτέρα 18 Νοέ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 08:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 08:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 10:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 10:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 11:40 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 12:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 14:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 18:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 18:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 19:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 20:15 CIRCUIT 45' ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 20:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 18 Νοέ 21:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 18 Νοέ 21:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ
Tρίτη 19 Νοέ 07:45 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 08:30 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 09:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 10:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 10:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 10:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 11:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 13:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 16:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 16:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 18:00 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 18:15 CIRCUIT 45' ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 18:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 19:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 20:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 19 Νοέ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 20:15 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 19 Νοέ 21:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή