πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Παρασκευή 17 Αύγ
Σάββατο 18 Αύγ
Kυριακή 19 Αύγ
Δευτέρα 20 Αύγ
Δευτέρα 20 Αύγ 17:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 20 Αύγ 18:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 20 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 20 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Δευτέρα 20 Αύγ 21:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Αύγ
Tρίτη 21 Αύγ 08:00 HIPS/ABS ΠΕΝΥ Λ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 09:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Αύγ 09:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 10:00 TRX ΠΕΝΥ Λ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 10:30 HIPS/ABS ΠΕΝΥ Λ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 11:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 11:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 17:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 18:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 20:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 21 Αύγ 21:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ
Tετάρτη 22 Αύγ 17:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ 18:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ 20:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Αύγ 21:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ
Πέμπτη 23 Αύγ 08:00 HIPS/ABS ΠΕΝΥ Λ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 09:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Αύγ 09:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 10:00 TRX ΠΕΝΥ Λ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 10:30 HIPS/ABS ΠΕΝΥ Λ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Αύγ 11:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 11:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 17:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 18:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 20:00 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 20:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Αύγ 21:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή