πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Σάββατο 25 Ιαν
Σάββατο 25 Ιαν 10:00 TOTAL BODY ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group
Σάββατο 25 Ιαν 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55'
Σάββατο 25 Ιαν 11:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group
Σάββατο 25 Ιαν 12:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Σάββατο 25 Ιαν 12:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Σάββατο 25 Ιαν 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group
Σάββατο 25 Ιαν 13:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group
Σάββατο 25 Ιαν 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55'
Kυριακή 26 Ιαν
Kυριακή 26 Ιαν 10:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 26 Ιαν 10:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Kυριακή 26 Ιαν 11:00 PILATES MAT ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 26 Ιαν 12:00 TRX FUNCTIONAL ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 26 Ιαν 12:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 26 Ιαν 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν
Δευτέρα 27 Ιαν 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 08:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 08:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 10:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 10:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 11:40 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 12:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 14:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 18:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 19:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 20:15 CIRCUIT 45' ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 20:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Ιαν 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 21:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Ιαν 21:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν
Tρίτη 28 Ιαν 07:45 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 08:30 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 09:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 10:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 10:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 10:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 11:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 13:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 16:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 16:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 18:00 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 18:15 CIRCUIT 45' ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 18:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 19:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 20:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 28 Ιαν 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 20:15 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 28 Ιαν 21:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν
Tετάρτη 29 Ιαν 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 08:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν 09:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 09:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν 10:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 10:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 11:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 13:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 19:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν 19:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 29 Ιαν 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 19:30 TOTAL BODY ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 20:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 20:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 29 Ιαν 21:00 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν
Πέμπτη 30 Ιαν 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν 08:00 TRX FUNCTIONAL ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 09:00 PILATES REFORMER ΔΑΝΑΗ Π. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 10:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 10:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 10:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 11:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 11:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 16:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 17:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 18:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 19:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν 20:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 30 Ιαν 20:15 CIRCUIT 45' ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 20:30 BOOTCAMP ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 30 Ιαν 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν
Παρασκευή 31 Ιαν 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 31 Ιαν 08:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 31 Ιαν 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 09:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 10:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 31 Ιαν 10:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 31 Ιαν 11:10 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 14:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 17:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 18:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 19:00 AERIAL BASIC ΝΑΣΙΑ Ε. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 19:30 CIRCUIT 45' ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 31 Ιαν 20:00 TRX FUNCTIONAL ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή