πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Tρίτη 21 Μαϊ
Tρίτη 21 Μαϊ 07:45 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 08:00 PILATES MAT ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 21 Μαϊ 08:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 09:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 21 Μαϊ 10:00 TRX ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 30' | Semi Personal
Tρίτη 21 Μαϊ 10:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group
Tρίτη 21 Μαϊ 10:30 TOTAL BODY ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 11:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal
Tρίτη 21 Μαϊ 11:30 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 12:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 12:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 13:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 13:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 14:00 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 15:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 16:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Tρίτη 21 Μαϊ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 18:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 19:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 19:00 FIT MIX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Outdoor Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 19:30 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 20:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 20:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 21 Μαϊ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 21:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 21 Μαϊ 21:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ
Tετάρτη 22 Μαϊ 07:45 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 08:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 08:15 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 09:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 09:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 10:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 11:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 11:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 11:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 12:00 STRETCHING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 12:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 14:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 16:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 18:00 TRX ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 18:30 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 19:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 19:00 TOTAL BODY ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 45' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 20:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 20:00 CARDIO BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 20:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 20:30 BOOTCAMP ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 55' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 22 Μαϊ 21:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 22 Μαϊ 21:30 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ
Πέμπτη 23 Μαϊ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 08:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 08:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 09:30 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 10:00 FREE WEIGHTS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 10:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 11:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 11:30 TOTAL BODY ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 15:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 17:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 17:00 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 17:30 JUMPING BOOTS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 18:00 PILATES STICKS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 18:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 19:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 20:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 20:00 PILATES ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 20:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 23 Μαϊ 20:45 TRAIN LIKE A PRO ΤΑΣΟΣ Μ. 55' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 21:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 23 Μαϊ 21:00 PILATES ARC ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ
Παρασκευή 24 Μαϊ 08:00 FIT MIX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 08:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 08:30 BOOTYBARRE EXPRESS ΣΟΦΙΑ Β. 30' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 09:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 09:00 TRX FUNCTIONAL ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Outdoor 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 09:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 10:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 10:30 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 11:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 11:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 12:00 STRETCHING ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 17:30 TRX ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 18:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 18:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 19:00 TRX ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 24 Μαϊ 19:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 20:00 TOTAL BODY ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 20:30 BOOTCAMP ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛ. 55' | Outdoor Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 24 Μαϊ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ
Σάββατο 25 Μαϊ 09:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Μαϊ 10:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 11:00 HIPS/ABS ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Μαϊ 11:00 PILATES MAT ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 12:00 BOSU ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 12:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Μαϊ 12:00 SPINNING ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 12:30 FIT MIX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 13:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Σάββατο 25 Μαϊ 13:00 AERIAL BASIC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Σάββατο 25 Μαϊ 17:30 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ
Kυριακή 26 Μαϊ 10:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 11:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 11:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 12:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 12:00 SPINNING ΗΛΙΑΣ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 12:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Kυριακή 26 Μαϊ 13:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ
Δευτέρα 27 Μαϊ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 08:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 08:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 09:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 09:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 09:00 PILATES ΔΑΝΑΗ Π. 55' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 09:30 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 10:00 PILATES ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 11:00 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 11:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 12:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 12:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ 13:00 REFLEX WORKOUT ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 13:30 PERFECT GLUTES ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 14:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 15:30 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 16:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 16:30 REFLEX WORKOUT ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 17:00 PILATES ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ 18:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 18:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ 18:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 19:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ 19:30 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 20:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 20:00 PILATES ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 27 Μαϊ 20:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 21:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 21:00 FIT MIX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 30' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 27 Μαϊ 21:30 FREE WEIGHTS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή