πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Σάββατο 21 Σεπ
Σάββατο 21 Σεπ 10:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Σάββατο 21 Σεπ 10:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55'
Σάββατο 21 Σεπ 11:00 PILATES MAT ΧΡΥΣΑ Μ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις
Σάββατο 21 Σεπ 11:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group
Σάββατο 21 Σεπ 12:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group
Σάββατο 21 Σεπ 12:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις
Σάββατο 21 Σεπ 13:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις
Kυριακή 22 Σεπ
Kυριακή 22 Σεπ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 22 Σεπ 11:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Kυριακή 22 Σεπ 12:00 TRX ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 22 Σεπ 12:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 22 Σεπ 12:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Kυριακή 22 Σεπ 13:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ
Δευτέρα 23 Σεπ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 08:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 08:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 09:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 09:30 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 10:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 11:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 11:40 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 12:30 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 14:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 15:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 17:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 18:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 19:00 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 19:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 19:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 19:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 20:00 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 20:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 20:15 CIRCUIT 45' ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 20:30 STRETCHING ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Δευτέρα 23 Σεπ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 21:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 21:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Δευτέρα 23 Σεπ 21:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ
Tρίτη 24 Σεπ 07:45 TRX ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 08:30 BOXING ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 09:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 09:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 10:00 TOTAL BODY ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 10:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 10:30 TRX ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 11:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 13:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 14:00 TRX ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 16:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 16:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 17:00 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 17:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 18:00 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 18:00 PILATES STICKS ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 18:15 CIRCUIT 45' ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 18:30 TRX ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 19:00 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 19:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 19:30 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 20:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 20:15 CIRCUIT 45' ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tρίτη 24 Σεπ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tρίτη 24 Σεπ 21:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ
Tετάρτη 25 Σεπ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 08:00 BOOTYBARRE SCULPT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | GROUP Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 09:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 09:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 10:00 HIPS/ABS ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 10:00 PILATES STICKS ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 11:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 12:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 13:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 17:00 HIPS/ABS ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 18:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 18:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 19:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 19:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 19:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 19:00 CROSS SPIN ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 19:30 TOTAL BODY ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 20:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 20:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Tετάρτη 25 Σεπ 20:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 20:30 SPINNING ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Tετάρτη 25 Σεπ 21:00 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ
Πέμπτη 26 Σεπ 07:45 SPINNING ΣΠΥΡΟΣ Δ. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 26 Σεπ 08:00 TRX FUNCTIONAL ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 09:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 09:30 HIPS/ABS ΣΠΥΡΟΣ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 10:00 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 10:00 TOTAL BODY ΣΠΥΡΟΣ Δ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 10:30 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 11:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 11:30 TRX ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 12:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 15:00 TOTAL BODY ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 16:00 PILATES MAT ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 17:00 BOOTYBARRE ΙΩΑΝΝΑ Δ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 17:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 18:00 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 18:00 PILATES ARC ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 18:15 CIRCUIT 45' ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 18:30 TRX ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 19:00 TOTAL BODY ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 26 Σεπ 19:00 HIPS/ABS ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Πέμπτη 26 Σεπ 19:00 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 19:00 AERIAL ADVANCED ΛΙΑΝΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 19:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 19:30 TOTAL BODY ΙΩΑΝΝΑ Δ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:00 GYMNASTICS ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:00 HIPS/ABS ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:00 PILATES REFORMER ΛΙΑΝΑ Π. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:15 CIRCUIT 45' ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. 45' | Group Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:30 BOOTCAMP ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 55' | Outdoor Συμμετοχή
Πέμπτη 26 Σεπ 20:30 SPINNING ΛΕΝΑ Γ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ
Παρασκευή 27 Σεπ 07:45 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 08:00 PILATES REFORMER ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. 55' Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 08:00 BOOTYBARRE ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 09:00 HIPS/ABS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 10:00 JUMPING BOOTS ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 10:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 10:30 TRX ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 11:10 SURFSET ΑΡΤΕΜΙΣ Κ. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 14:00 PILATES MAT ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 16:00 PILATES REFORMER ΣΟΦΙΑ Β. 55' Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 17:00 TRX ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 18:00 PILATES REFORMER ΧΡΥΣΑ Μ. 55' Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 18:00 BOOTYBARRE ΣΟΦΙΑ Β. 55' | Group Μη διαθέσιμες θέσεις Λίστα αναμονής
Παρασκευή 27 Σεπ 18:15 CIRCUIT 45' ΝΑΣΙΑ Ε. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:00 BOXING ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. 30' | Semi Personal 1 Θέση διαθέσιμη Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:00 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:00 YOGAWORKS ΧΑΡΑ Π. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:15 CIRCUIT 45' ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 19:30 TRX ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 20:00 TRX FUNCTIONAL ΧΡΥΣΑ Μ. 45' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 20:00 AERIAL BASIC ΝΑΣΙΑ Ε. 55' | Group Συμμετοχή
Παρασκευή 27 Σεπ 20:30 SPINNING ΒΙΟΛΕΤΑ Ψ. 55' | Group Συμμετοχή