πίσω στην παλιά έκδοση
Hμερομηνία Συνεδρία Γυμναστής Πληροφορίες Πληρότητα
Kυριακή 05 Ιούλ
Δευτέρα 06 Ιούλ
Tρίτη 07 Ιούλ
Tετάρτη 08 Ιούλ
Tετάρτη 08 Ιούλ 19:00 HIPS/ABS ΝΑΣΙΑ Ε. 30' | Semi Personal Συμμετοχή
Πέμπτη 09 Ιούλ
Παρασκευή 10 Ιούλ
Σάββατο 11 Ιούλ